Finanse – czyli szereg rozmaitych procesów związanych najogólniej rzecz biorąc z pieniędzmi – to zagadnienie, które należy rozpatrywać na bardzo wielu rozmaitych płaszczyznach. Przy tej okazji padaj takie pojęcie jak finanse państwa, a co za tym dalej idzie – dochody. Te z kolei również można podzielić, między innymi na bezzwrotne. W tym zakresie natomiast wyszczególnia się między innymi cło. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie opłaty, które państwo pobiera przy przewożeniu pewnej grupy produktów przez celną granicę. Znajdującymi najpowszechniejsze zdecydowanie zastosowanie są cła importowe, aczkolwiek nadmienić w tym miejscu wypada, że w wielu krajach w praktyce zastosowanie znajdują także cła nałożone na tranzyt oraz eksport – ale to już zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Cło jest pobierane zawsze w konkretnych celach. Mówi się tutaj przede wszystkim o tym, aby zwiększać wpływy do państwowej kasy. Ponadto wspomnieć też trzeba o tym, że rodzajów ceł wymienić można całkiem sporo.

http://www.psychomanipulacja.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here