nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Z roku na rok rośnie liczba spraw związanych z koniecznością spłaty długu. Jak najczęściej wyglądają sprawy o zapłatę? Czym jest pozew o zapłatę długu i kto go składa? Dlaczego należy trzymać rękę na pulsie w sądowych sprawach o spłatę długu? Odpowiedzi na te pytania przedstawione zostaną w poniższym artykule.

Dokument nazywany pozwem o zapłatę długu zwykle składa powód, czyli firma windykacyjna, bank, ale również firmy telekomunikacyjne czy spółdzielnie mieszkaniowe. Jak sama nazwa sugeruje, chodzi przede wszystkim o możliwość odzyskania przez powoda zaległości majątkowych, jakie powstały z winy osoby zadłużonej. I chociaż w pozwie o zapłatę długu powód wskazuje dokładną kwotę zadłużenia, należy pamiętać, że jest to wyłącznie główna kwota zadłużenia. Dodatkowo oprócz niej do spłaty dojdzie koszt odsetek ustawowych bądź umownych, ale również koszty samego procesu sądowego. Dlatego jeśli faktyczna kwota zadłużenia wbrew pozorom nie jest astronomiczna i istnieje możliwość polubownego porozumienia się z wierzycielem, to lepiej z takiej możliwości skorzystać. Może się bowiem zdarzyć, chociaż są to z pewnością rzadkie przypadki, że suma kosztów dodatkowych ostatecznie przewyższy kwotę należności głównej.

Pozew o zapłatę długu

Co istotne, zapamiętać należy, że osoba pozwana musi otrzymać pozew o zapłatę długu. Będzie się on odrobinę różnił w zależności od tego czy sprawę spłaty zadłużenia prowadzi zwykły sąd rejonowy czy elektroniczny, ponieważ obecnie taka możliwość również istnieje.
W przypadku prowadzenia sprawy przez e-sąd w przesyłce informującej o wszczęciu postępowania znajdować będzie się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który pełnoprawnie zaskarżyć można w terminie tylko i aż 2 tygodni od dnia otrzymania pozwu.

Inaczej sprawa wyglądać będzie w przypadku tradycyjnego sposobu prowadzenia sprawy. Wtedy pozywany otrzyma pozew wraz z innymi dokumentami, których nie należy ignorować. W kopercie powinny znajdować się oprócz pozwu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym. Zdecydowanie większy odsetek pozywanych otrzymuje ten pierwszy, który nie podlega żadnym opłatom sądowym.

Jednocześnie w przypadku braku jakiegokolwiek nakazu, należy podjąć jak najszybszą reakcję. Wystarczy niezwłocznie odpowiedzieć na otrzymany pozew, ponieważ w przeciwnym razie konsekwencje niestety mogą okazać się mocno nieprzyjemne dla pozywanego. Chodzi przede wszystkim o wystawienie przez sąd wyroku zaocznego w sprawie, co jest pełnomocną podstawą do rozpoczęcia oraz prowadzenia wszelkich działań komorniczych.

Jak się oddłużyć?

Wbrew pozorom dobrą praktyką jest wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w przewidzianym przez sąd terminie, który nie może wynieść krócej aniżeli 2 tygodnie. Dlaczego warto podjąć to działanie? Po pierwsze, bez jakiejkolwiek reakcji cicho przystajemy na wszystko, co powód wskazał w pozwie. Po drugie, wiele umów zawiera klauzule niedozwolone, które w efekcie powodują, że należy zapłacić wiele więcej niż w rzeczywistości jest należne.

Świadome działanie konsumenta także w kwestiach opłat to dobra praktyka, jakiej należy się trzymać.

W przygotowaniu artykułu pomogła kancelaria Eurolege 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here