Na polskim rynku telewizyjnym pojawia się, co raz więcej telewizji prywatnych a raczej kapitałowych, czyli otwieranych przez duże sprywatyzowane koncerny medialne. Taki proces utożsamia się przede wszystkim z otwartością polskiego rynku mediów albowiem wszyscy, którzy posiadają określony kapitał mogą dokonać takiej inwestycji i wystąpić do krajowej rady radiofonii i telewizji o przyznanie koncesji nadawczej. Obecnie również nikomu taka sytuacja nie przeszkadza albowiem konkurencja w mediach jest jak najbardziej rzeczą pożądaną, aby widz mógł porównać określone przekazywane informacje i uzyskać inny punkt widzenia na ten temat. Albowiem szersza informacja prowadzi do lepszego wykształcenia świadomości a także opinii publicznej i własnym zdaniu na dany temat. Chcą tego sami widzowie, którzy nie lubią jak narzuca im się dane poglądy i oglądając kilka programów o tym samym problemie jednego dnia kształtują swoją opinię na dany pogląd. Nikt nie chce się posiłkować tylko jedną wytyczną na dany określony temat.

https://pracolinia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here