Kwestie administracyjne transportu kolejowego uregulowane sąw ustawie o transporcie kolejowym z dnia 38 marca 2003 roku (Dz.U. nr 86. poz.789). Wymienić tu nalezy takze ustawę z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. nr 84, poz. 948). Jezeli chodzi o komunikację międzynarodową, to Polska należy do konwencji berneńskiej z dnia 9 maja 1980 roku o międzynarodowym przewozie kolejami zwanej w przyjętym powszechnie skrócie : COTIF (Dz. U. z 1985 roku nr 34, poz. 158). W odniesieniu do komunikacji z Rosią oraz z socjalistycznymi krajami Azji zastosowanie mają nadal umowy warszawskie z 1950roku (z późniejszymi zamianami). Problematyka ta jest omówiona w rozdziale VII. W transporcie samochodowym obowiązuje ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (D. U. nr 125, poz. 1371). Jeżeli chodzi o komunikację międzynarodową, Polska nalezy do konwencji genewskiej o umowie mięcję międzynarodową.

http://www.4tuning.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here