Centrum logistyczne jest to obiekt przeznaczony do realizacji podstawowych procesów logistycznych. Do najważniejszych korzyści związanych z wykorzystaniem centrów przeładunkowych należą: – różnorodność oferty usług związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, – zmniejszanie kosztów przepływów materialnych, – elastyczność w definiowaniu łańcuchów dostaw, – uniwersalność i kompleksowość usługi, – aktywizacja gospodarcza i zwiększenie liczby inwestorów, – zwiększenie wpływów z podatków lokalnych, – powstanie nowych miejsc pracy i aktywizacja bezrobotnych, – rozwój gospodarczy regionu. Z wymienionych wyżej zalet centrów logistycznych korzystają wszystkie grupy użytkowników: operatorzy logistyczni, nadawcy i odbiorcy. Analizując funkcje centrów logistycznych należy wymienić ich trzy rodzaje: logistyczne, pomocnicze i dodatkowe. Centra logistyczne spełniają następujące funkcje logistyczne: transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, pakowanie i przeładunek towarów, zarządzanie zamówieniami. Do funkcji pomocniczych należy zaliczyć: spedycję, obsługę celną, udzielanie ubezpieczeń, wynajem kontenerów, palet i innych opakowań, usługi informatyczne i promocja i marketing. Do usług dodatkowych należą te związane z gastronomią, bankowością, księgowością, telekomunikacją czy naprawą.

http://www.stajniaaut.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here