Wyliczanie wynagrodzenia - jak ?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i właśnie stoisz przed krokiem zatrudnienia pracownika, a może po prostu chcesz się upewnić czy pracodawca uczciwie wypłaca twoje pieniądze. Świetnie, w takim razie dziś dowiesz się jak obliczyć wynagrodzenie, skąd różnica w kwocie na umowie a na przelewie oraz na co są potrącane różne składki.

Kwoty netto oraz brutto

Netto — jest kwotą po odliczeniu kosztów podatków oraz wymaganych składek składanych do świadczenia zakładu ubezpieczeń społecznych, jest to już kwota wyjściowa, którą otrzymujemy na własne konto za wykonaną pracę określoną stawką i charakterem w umowie.

Brutto — najczęściej w tej kwocie jest podawane nasze wynagrodzenie, przez co czasami, wprowadza to niektórych w błąd, ponieważ w rezultacie nie otrzymamy takiej kwoty. Spowodowane jest to ze wszystkimi obciążeniami, które musi pokryć pracodawca.

Co jest ciekawostką kwoty netto oraz brutto nie występują tylko w przypadku samych wypłat. Dotyczy to, również wszelkiego rodzaju zakupów nawet w sklepach oraz świadczenia usług. Przedstawiając się w taki sam sposób, tyle że w tym przypadku płacąc w sklepie, płacimy kwotę brutto, od której następnie sklep jest zobowiązany do spłaty wszelkich potrąceń i podatków.

Warto wiedzieć, dlaczego pojawią się, aż tak wysoka różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami. W przypadku gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, są to koszty ponoszone w związku z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym, chorobowym oraz zaliczką na podatek dochody. Cele oraz procenty kwoty płatności przedstawia się następująco:

a) Umowa o pracę

Społeczne

Najprościej mówiąc, jest to składka na ubezpieczenie emerytalne lub rentowne. Składka w różnych proporcjach najczęściej jest opłacana przez dwie strony umowy, więc zarówno nasz pracodawca, jak i my jesteśmy zobowiązani do poniesienia kosztów w tym oczywiście, u nas jest to w koszcie wynagrodzenia brutto. Odpowiednio od rodzaju części składki:

Część emeretylna – szef ok. 10%, pracownik ok. 10%
Część na rente – szef ok. 6,5% pracownik ok. 1,5%

Zdrowotne

Sytuacja w przypadku składki zdrowotnej przedstawia się o wiele korzystniej ze względu na fakt, iż zanim zostanie wyliczona procentowa wartość składki, w pierwszej kolejności wartość brutto zostaje zmniejszona o składkę społeczną, więc zyskujemy niższą kwotę wyjściową składki. Składka zdrowotna zezwala na bezpłatne korzystanie z punktów służby zdrowia, więc przychodni czy szpitali. Odpowiednio wartość procentowa wynosi 9%.

Chorobowe

Chcąc wiedzieć jak obliczyć wynagrodzenie, warto zatrzymać się przy tej składce, aczkolwiek jest bardzo interesująca. Ten rodzaj składki powinien zostać wspomniany już wcześniej, ponieważ wchodzi on w element składki społecznej. Bardzo ciekawym elementem jest to, że ludzie w większości są przekonania, iż płace w dni chorobowe przez nasza niezdolność do pracy w danym terminie poparta przez lekarza nie jest opłacana przez pracodawcę. Tak dokładnie, w pełni opłacana jest z naszego wynagrodzenia, więc można by stwierdzić, że pracując co miesiąc, odkładamy daną część wynagrodzenia na potrzeby dni wolnych przez chorobe. W zamian za opłacenie ok. 2,5% z naszego wynagrodzenia w przypadku choroby otrzymamy zasiłek.

b) Umowa o zlecenie

Każdy ma świadomość, iż jest to inny rodzaj umowy z wielu różnic wynikających między tymi rodzajami umów. Nie wszystko jednak jest zupełnie inne. Jeśli chodzi o składki społeczne, zdrowotne czy emerytalne procentowe stawki przedstawiają się w identyczny sposób. Więc jednakowo w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace czy zlecenia wynagrodzenie będziemy wyliczać w identyczny sposób.

Zaliczka na podatek dochodowy

Ten rodzaj potrąceń, już nie trafia tak samo, jak składki do ZUS-u, lecz bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. Podobnie jak składka na świadczenie zdrowotne obliczana jest dopiero w momencie, gdy wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o składki społeczne. Ciekawostką, jest to, że zaliczka najpierw zostaje pomniejszona o koszty uzyskania dochodu. Pomyślicie, że przecież nie ponosicie żadnych kosztów uzyskania tego dochodu, więc koszty będą wyższe. Nie ma znaczenia czy jest ponoszony koszt uzyskania dochodu, czy też nie, ponieważ jest on obliczany na podstawie miejsca zamieszkania pracownika. W przypadku gdy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje, jest to kwota 111 zł, a gdy mieszka poza nią kwota ta jest wyższa o całe 28 zł. Pod warunkiem, że w roku nie przekroczymy dochodu w kwocie 85 tys. zł, obowiązuje nas podatek 18%.

Gdy mamy świadomość, dlaczego i w jakim celu pozostaje pomniejszone wynagrodzenie brutto i skąd taka różnica z kwotą netto, możemy użyć tych danych w celu wyliczenia wynagrodzenia.

Kolejność wyliczania wynagrodzenia przedstawia się naprawdę w dwóch krokach. Jak wspomnieliśmy wyżej w pierwszej kolejności, obliczana jest składka społeczna, dopiero następnie od pomniejszonej kwoty odejmujemy resztę. Wykonamy przykład na kwocie 3000 zł.

Pierwszym elementem są składki:

Emerytalna – 9,76% = 292,80 zł
Rentalna – 1,5% = 45 zł
Chorobowa – 2,45% = 73,5 zł

Łącznie = 411,30 zł

Teraz mamy kwotę składki społecznej więc możemy ją odjąć od kwoty brutto i wyliczyć składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek, następnie otrzymamy po odjęciu wszystkich kosztów kwotę wyjściową netto.

3000 zł – 411,30 zł = 2588,7 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 9% = 233 zł

W celu wyliczania zaliczki podatkowej musimy odjąć jeszcze koszt uzyskania dochodu, załóżmy, że pracownik mieszka, w której miejscowości pracuje, wynosi on w przybliżeniu 111 zł.

2588,7 zł – 111 zł = 2477,7 zł

Zaliczka na podatek – 18% = 445 zł w przybliżeniu

Podsumowanie:

Składka społeczne – 411,30 zł
Składka zdrowotna – 233 zł
Zaliczka podatku – 445 zł

Łącznie = ~ 1089 zł

Posiadamy sumę wszystkich poniesionych kosztów i teraz, żeby wiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie wystarczy od kwoty brutto, która mamy podaną na umowie, odjąć wyliczoną kwotę kosztów i otrzymamy kwotę netto, czyli tą, którą dostaniemy przysłowiowo na rękę.

Zarabiając 3000 zł, nasza wypłata netto wyniesie 1911 zł.

Warto znać podstawowe elementy oraz wartość wysokości opłacanych składek, aby mieć pewność, iż dobrze wyliczyliśmy pracownikowi wypłatę zgodnie z warunkami umowy.

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here