Obowiązkowemu opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne podlegają niemal wszyscy pracujący, zatrudnieni na umowę o pracę, umowę-zlecenie czy prowadzący działalność gospodarczą. Wyjątkami wśród osób pracujących są prokuratorzy, uczniowie, studenci, emeryci oraz rolnicy, którzy podlegają pod KRUS. Ubezpieczeniem objęte są również osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy.
Świadczenia, które opłacane są poprzez odprowadzanie składek do ZUS, to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Co zapewnia każde z nich? Emerytalne jest ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości czyli płatnik po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymuje wypłacaną przez ZUS comiesięczną emeryturę.
Rentowe jest gwarancją świadczenia pieniężnego w przypadku niezdolności do pracy z powodu inwalidztwa lub śmierci żywiciela. Renta jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie.
Wypadkowe jest świadczeniem przyznawanym osobom, które uległy nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pracy. Natomiast zdrowotne zapewnia dostęp do świadczeń zapewniających leczenie.

http://www.7dak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here