Test wiedzy do Policji

Praca w Policji to pewny, wysoko płatny zawód z gwarantowaną wcześniejszą emeryturą. Trudno się dziwić, że zainteresowanie dołączeniem w szeregi w Policji jest naprawdę ogromne. Tylko najlepsi kandydaci będą mogli przywdziać policyjny mundur i rozpocząć służbę dla społeczeństwa.

Jak wygląda testy wiedzy do Policji? Jakich pytań można się spodziewać?

Praca policjanta jest pełna wyzwań

Na co dzień, każdy policjant spotyka się z trudnymi sytuacjami, które musi rozwiązać. Postawienie na swoim, zdolność decydowania i odwaga obywatelska cechują dobrego policjanta, który poradzi sobie z rozwiązaniem każdego sporu, które często mogą kończyć się koniecznością zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

Testy do Policji to przedsmak tego, co czeka Was w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych w tej jednostce mundurowej. Ich głównym zadaniem jest  wyeliminowanie kandydatów, którzy nie wytrzymają presji psychicznej i obciążenia z jakim na co dzień zmagają się policjanci.

Jak wygląda egzamin do policji w 2019 roku?

Test wiedzy do Policji składa się z 40 pytań „ABCD”, które zostaną losowo wybrane z puli kilkuset możliwych pytań. Na każde pytanie mamy 4 możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna.

Jaki zakres wiedzy musicie opanować?

  • Bezpieczeństwo publiczne;
  • Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza;
  • Funkcjonowanie państwa
  • Czym zajmuje się Sejm, Senat i Rada Ministrów?

W trakcie nauki bardzo przydają się gotowe opracowania, które ułatwiają naukę i pozwalają oswoić się z zagadnieniami potrzebnymi na egzamin. Poznacie pytania jakie mogą pojawić się na egzaminie wraz z gotowymi odpowiedziami” – radzą specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Prezentujemy kilka przykładowych pytań, jakie mogą pojawić się na egzaminach. Każdego roku pula pytań może ulegać zmianie. Jednak sama tematyka nie zmienia się, więc pytania niemal zawsze wyglądają podobnie do poprzednich egzaminów.

Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez:

  1. sąd apelacyjny
  2. sąd administracyjny
  3. sąd wojskowy
  4. sąd najwyższy

Prawidłowa odpowiedź to „B”.

Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:

a)      30 lat

b)      18 lat

c)      21 lat

d)      35 lat

Prawidłowa odpowiedź to „C”.

Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:

a)      Rezygnacji Prezesa Rady Ministrów

b)      Rezygnacji więcej niż jednego z ministrów

c)      Rezygnacji jednego z ministrów

d)     Nieuchwalenia przez Senat wotum zaufania dla Rady Ministrów

Prawidłowa odpowiedź to „D”.

Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez:

a)      Co najmniej 69 posłów

b)      Co najmniej 46 posłów

c)      Co najmniej 115 posłów

d)      Co najmniej 46 senatorów

Prawidłowa odpowiedź to „A”.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:

a)      Sejm i Senat

b)      Prezydent i Sejm

c)      Prezydent i Rada Ministrów

d)      Sejm i Rada Ministrów

Prawidłowa odpowiedź to „C”

Takich i podobnych pytań może pojawić się bardzo wiele. Warto zapoznać się z wspomnianym zakresem niezbędnej wiedzy. Jeżeli opanujecie funkcjonowanie władz w naszym państwie i ustawy związane z Policją, wtedy zdacie bez żadnych problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here