Chyba nie ma osoby, która nigdy nie pożyczyła kilku złotych od rodziny. Nagłe wypadki są częste, a nie zawsze warto ( albo też po prostu nie chcemy ) zwracać się do banku. Wtedy z pomocą przychodzą nam najbliżsi.
Ale i w tym wypadku warto wiedzieć od jakiej kwoty należy zgłosić sprawę do Urzędu Skarbowego. I, tak jak w przy każdej formie zobowiązania finansowego, tak i tu wszystkie regulacje ciążą na tym, który pożyczkę dostaje.

Kwota 9637 zł

Jest to wysokość kwoty, której jeśli nie przekroczymy, a uzyskaliśmy ją w najbliższej rodzinie, nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty od niej podatku. W ramach rodziny rozumie się najbliższych: małżonek, rodzeństwo oraz zstępnych i wstępnych.
Natomiast, jeśli forma pożyczki gotówkowej przekracza kwotę 9637 zł, należy odprowadzić od niej podatek. Nie jest ważne, na co pieniądze zostaną przeznaczone, ważne jest, że według prawa na kwotą to sumują się wszystkie pożyczki od jednej osoby, które otrzymane zostały przez okres 5 lat.
Jeżeli chcemy oficjalnie zaciągnąć zobowiązanie finansowe w rodzinie, ale nie chcemy składać deklaracji podatkowej, to można pożyczyć daną kwotę od kilku osób, ale tak, aby u żadnej z nich kwota nie przekraczała granicy podatkowej, tj.: 9637 zł.

Gdy pożyczamy pieniądze od dalszej rodziny, bądź od znajomych reguły wyglądają zupełnie inaczej w takim wypadku jeśli kwota przekracza 5 tysięcy w ciągu 3 lat ( pożyczka od jednej osoby ), bądź od kilku osób na kwotę ponad 25 tysięcy ( też 3 lata ) już jesteśmy zobowiązani do uiszczenia podatku.

Co z karą za niepłacenie podatku?

Jak w każdym wypadku, tak i tu, jeśli nie odprowadzi się podatku od uzyskanych zobowiązań finansowych, kara wynosi 20% jej wartości. Należy pamiętać, że jeśli podatek nie zostanie odprowadzony, a kontrola Urzędu ją wykaże, będziemy wtedy zobowiązani do uiszczenia tzw.: „procentowej dopłaty”. Nie obowiązuje wtedy 5-letni termin przedawnienia.
Zgodnie z prawem Urząd może też nałożyć 20% kare na członka rodziny, który zobowiązania udzielił, jeśli nie ma on udokumentowanej pożyczki ( np.: przelewem bankowym ).

Czy warto spisywać umowę?

Już od pożyczki 500 zł warto spisać umowę. Jest to lepsza forma prawna, niż zawarcie jej tylko w ustnej formie. Jest to dobre, głównie jeśli pożyczamy pieniądze od dalszej rodziny ( wujek, kuzynka ), czy od znajomych. Poza tym sama jej treść nie jest bardzo skomplikowana. Musi zawierać:

– datę zawarcia,
– pełne dane obu stron sporządzających umowę,
– kwotę oraz termin spłaty,
– odsetki, ale tylko jeśli zostały określone.

Taka forma pożyczki jest opodatkowana 2% stawką. I to na osobie, która pieniądze dostanie, leży obowiązek złożenia deklaracji PCC -3

Każda zaciągnięta forma pożyczki, nawet ta od rodziny, musi zostać wykazana w deklaracji podatkowej, jeśli tak stanowi prawo. Warto zatem zapoznać się z przepisami prawnymi, nawet jeśli wydaje nam się to nie konieczną i zbędną formalnością.

http://interactiveart.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here