Podział majątku podczas rozwodu – instrukcja i koszty 2019

0
3557

We wniosku rozwodowym można prosić Sąd także o jednoczesny podział majątku wspólnego. Wczesne podzielenie wspólnego majątku jest najbardziej korzystne. Jak się do tego zabrać?

Czy wiedziałeś, że Sąd może dokonać podziału wspólnego majątku małżonków już podczas rozprawy rozwodowej? Należy wtedy złożyć dodatkowy wniosek do pozwu o rozwód. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może dokonać podziału majątku podczas rozwodu o ile nie przedłuży to postępowania w sprawie o rozwód. Jest to więc kwestia nieco uznaniowa, ale nie znaczy, że niemożliwa do zrealizowania. Poznaj najważniejsze zalecenia odnośnie sprawnego ubiegania się o podział majątku podczas rozwodu.

Kiedy najlepiej podzielić majątek? Co wchodzi w jego skład?

Podziału majątku najlepiej dokonać jak najwcześniej i to z prostej przyczyny. Jeśli będziemy zwlekać z tym kilka lat po rozwodzie, a w międzyczasie np. nasza firma przyniesie duże dochody, to w razie sprawy o podział tym nowym zyskiem będziemy musieli podzielić się z byłym małżonkiem.

Kluczowe jest rozróżnienie majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków. Podziałowi podlega tylko majątek wspólny. W jego skład wchodzą dochody, nieruchomości oraz rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa (o ile małżonkowie nie podpisali przed zawarciem ślubu intercyzy). Wspólnota majątkowa małżonków obejmuje więc:

  • dochody z pracy i z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków (np. wynajem),
  • oszczędności na rachunku OFE każdego z małżonków,
  • domy, mieszkania, samochodu kupione w trakcie trwania małżeństwa.

Osobistym majątkiem są z kolei rzeczy, nieruchomości i oszczędności pozyskane przed ślubem, a także spadki, darowizny, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej (zyski ze spółki cywilnej), odszkodowania i zadośćuczynienia osobiste, nagrody za osiągnięcia osobiste, prawa autorskie i pokrewne, wierzytelności wynikające z działalności zarobkowej jednego z małżonków czy przedmioty użytku osobistego konieczne do zaspokajania danych potrzeb.

Podział majątku podczas rozwodu – koszt 2019

Wniosek o podział majątku podczas rozwodu podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Można ją obniżyć, jeśli małżonkowie przedstawią wspólny, uzgodniony projekt podziału. Wówczas opłata jest niższa i wynosi 300 zł. Postępowanie obarczone jest często także dodatkowymi opłatami sądowymi, np. wynagrodzeniem biegłego rzeczoznawcy (jeżeli jest powołany w sprawie), kosztami mediacji oraz ewentualnej apelacji od orzeczenia sądu.

Oczywiście istnieją sposoby na to, aby zwiększyć szanse przeprowadzenia podziału majątku już na rozprawie rozwodowej: – Przede wszystkim należy precyzyjne podać składniki majątku wspólnego wraz ze wskazaniem ich wartości – doradza adwokat Iwo Klisz z Wrocławia, właściciel kancelarii Klisz i Wspólnicy. – Jeżeli wniosek będzie szczegółowy, a podane wartości poszczególnych przedmiotów będą przekonywujące, jest szansa, że Sąd nasz wniosek uwzględni. Trzeba też pamiętać, aby dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, np. odpis księgi wieczystej nieruchomości oraz umowy nabycia samochodu.

Konsultacja merytoryczna: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here