PITy 2021 w formie online

Istnieją dwie zasadnicze formy online dla deklaracji podatkowych PIT – są to po pierwsze formularze podatkowe PIT online w specjalnych aplikacjach do pracy nad PIT oraz po drugie – usługa przygotowywania i przesyłania deklaracji przez Krajową Administrację Skarbową, znana pod nazwą Twój e-PIT. Jakie deklaracje będą dostępne w formie online w 2021 roku?

Reforma e-administracji w czasie pandemii

Reforma e-administracji trwa od kilku lat. Wprowadzane są nowe rozwiązania oraz opcje zarówno w zakresie komunikacji z urzędami i administracją, jak i możliwości wysyłania dokumentów w formie elektronicznej. Jedną ze zmian w ramach e-administracji, było wprowadzenie możliwości składania deklaracji PIT online (przez internet). Rozwiązanie to sprawdziło się szczególnie w czasie pandemii, kiedy to podatnicy mogli opracować swoje deklaracje bez wychodzenia z domu. Taki PIT jest nie tylko przygotowywany, ale również wysyłany w formie elektronicznej (przez internet).

Twój e-PIT w 2021

Twój e-PIT to system, w którym Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje i udostępnia podatnikom roczne zeznania podatkowe. Jakie deklaracje można przygotować w ramach Twój e-PIT 2021? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że z e-PIT korzystać mogą osoby fizyczne. W 2020 roku z usługi skorzystać mogli podatnicy PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-28, PIT-36 (nieprowadzący działalności gospodarczej). Na razie nie pojawiły się oficjalne informacje, o rozszerzeniach tego katalogu do deklaracji składanych w 2021 roku (za 2020 rok).

PIT 2021

E-deklaracje w 2021 roku

Katalog formularzy dostępnych w aplikacjach komercyjnych do rozliczania PIT jest szerszy. W ramach PIT 2021 składanych elektronicznie (e-deklaracje), podatnicy mogą spodziewać się dostępności formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36L, PIT-39 i PIT-16A. Należy jednak zawsze pamiętać, że o zakresie działania danej aplikacji decyduje jej dostawca – dlatego warto zweryfikować ich zakres przed przystąpieniem do pracy.

Start rozliczeń i usług w 2021 roku

Zarówno e-deklaracje w formie formularzy w aplikacjach, jak i Twój e-PIT, będą aktualizowane po zakończonym roku podatkowym, czyli od 1 stycznia 2021 roku. W zeszłym roku Twój e-PIT czekał gotowy na podatników od 15 lutego 2020 roku. Najprawdopodobniej tak samo stanie się w roku 2021 (15 luty 2021 to poniedziałek).  Aplikacje do e-deklaracji są dostępne dla podatników zasadniczo cały rok, należy jednak pamiętać, że podlegają odpowiednim aktualizacjom i wprowadzaniu odpowiednich zmian, wskazywanych przez ustawodawcę. Dlatego prawidłowe formularze do wypełnienia PIT w 2021 będą dostępne dopiero w przyszłym roku, zaś samo ich składanie formalnie możliwe od 15 lutego 2021 roku. Zgodnie z art. 45 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznania składa się zasadniczo w terminie od dnia 15 lutego, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik złoży formularz wcześniej, to ustawodawca zdecydował, że taka e-deklaracja złożona przed początkiem terminu, uznaje się za złożoną w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here