Pigułka wiedzy – ubezpieczenia Kartuzy

0
747

Niemal każdy w swoim życiu ma do czynienia z kwestią ubezpieczeń od najmłodszych lat, kiedy mowa jest o ubezpieczeniu w szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzajów ubezpieczeń jest mnóstwo – poczynając właśnie od tych podstawowych, w szkole, przez nieobowiązkowe ubezpieczenia Kartuzy po obowiązkowe w przypadku np. posiadania samochodu. Jakie są rodzaje ubezpieczeń w Polsce? Czy mamy jedną klasyfikację czy kilka?

Osobowe i majątkowe

Osobowe to takie ubezpieczenia Kartuzy, które zajmują się kwestią zdrowia i życia, zdolności do pracy, czyli zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. Przykładowo, polisa na życie, która chroni nie tylko właściciela, ale osoby bliskie w razie jego śmierci. Gwarantuje ona często szybki dostęp do opieki zdrowotnej czy zwrot kosztów nabycia środków leczniczych. Wyjeżdżając na wakacje często szukamy odpowiedniej polisy, która ubezpieczy w razie choroby za granicą. Majątkowe natomiast ubezpieczają posiadane mienie (np. mieszkanie, dom, biurowiec) lub od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. Majątkowe to także ubezpieczenia turystyczne, które mają za zadanie chronić np. bagaż.

Obowiązkowe i dobrowolne

Ten podział wynika z odpowiedniej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wśród obowiązkowych wyróżniamy między innymi: ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie OC samochodu, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz z tytułu doradców podatkowych, ubezpieczenie OC adwokatów, radców prawnych, notariuszy, ubezpieczenia Kartuzy od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody powstałe przy udzielaniu tych świadczeń. Wszystkie poza tymi wymienionymi wyżej są uznawane za dobrowolne.

Społeczne i gospodarcze

Społeczne ubezpieczenia to takie, którymi objęty jest każdy obywatel Polski. Są one powszechne i obowiązkowe, związane ściśle ze stosunkiem pracy. Do nich należą między innymi ubezpieczenia Kartuzy: rentowe, emerytalne, chorobowe czy wypadkowe. W przypadku np. umowy o pracę to jest się ubezpieczonym w zakresie wszystkich czterech. Natomiast w przypadku umowy zlecenia chorobowe jest dobrowolne. Przykładowo pobierając zasiłek macierzyński obowiązują tylko dwa z wymienionych. Ubezpieczenia gospodarcze to takie, które zawiera się dobrowolnie z dowolną firmą ubezpieczeniową. Należą do nich wyżej wymienione majątkowe i osobowe. W tym przypadku ochrona jest odpłatna przez ubezpieczającego się. Majątkowe są częstsze niż osobowe. Oczywiście regulowane są odpowiednimi przepisami państwowymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here