Przynajmniej raz w przeciągu pięciu lat powinna odbyć się okresowa kontrola instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych według obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Jednakże najważniejsze jest przecież bezpieczeństwo mieszkańców i właśnie z tego względu, przeglądy powinny odbywać się systematycznie. Sytuacją alarmową, bez względu na termin wykonania ostatniego przeglądu, są jakiekolwiek objawy wzbudzające podejrzenia, np. przegrzewające się korki czy osmolone wnętrze tablicy rozdzielczej. Osobą, która przeprowadzi kontrolę winien być fachowiec posiadający stosowne uprawnienia. Sprawdzi grubość izolacji, oceni stan tablicy rozdzielczej, dokona pomiarów i prób eksploatacyjnych, uwzględniając między innymi skuteczność przeciwporażeniową, poprawność połączeń przewodów czy występowanie przegród ogniowych. Jeśli okaże się, że instalacja nie przejdzie pozytywnie badania okresowego i wymaga wymiany, powinno się to uczynić jak najszybciej, gdyż stwarza zagrożenie nie tylko pożarowe, ale także bezpośredniego porażenia prądem. Oczywiście idealnym momentem na wymianę instalacji elektrycznej, która nie należy do prostych procesów, jest generalny remont mieszkania. Nie zawsze jednak negatywna ocena elektryka podczas badania okresowego, oznacza wymianę instalacji w całości, czasem wystarczy częściowa. Ekspertyza wydana na piśmie przez osobę uprawnioną, określa zakres prac, jakie powinny być wykonane. Jeżeli sporządzona opinia elektryka mówi o generalnym remoncie instalacji, ważne jest, aby przed rozpoczęciem zadbać o wydanie warunków przez Zakład Energetyczny oraz zgłosić do Starostwa Powiatowego zamiar prowadzenia robót.

http://www.abcwnetrza.pl/

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJakie siwe włosy?
Następny artykułJak unikać długów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here