JPK v7

JKP VAT to niewatpliwie jedna z najbardziej głębokich, ale przy tym także bardzo kontrowersyjnych zmian w polskim prawie podatkowym. Mimo że od wprowadzenia JPK v7 minął prawie rok, niejeden czynny podatnik VAT ma z nim problem.

Na czym polegają zmiany w deklaracji VAT?

Połączenie pliku JPK oraz deklaracji VAT miało na celu zdaniem Ministerstwa Finansów znaczne uproszczenie procedur sprawozdawczych. Obowiązek osobnego przekazywania deklaracji VAR oraz JPK został zastąpiony jednym działaniem, a więc wypełnieniem pliku JPK v7. Gdyby zatrzymać się tylko na tym stwierdzeniu, można byłoby faktycznie uznać, że mowa o działaniu zdecydowanie pozytywnym, które powinno spotkać się z aplauzem zarówno ze strony samych podatników, jak i księgowych. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Ponieważ do JPK VAT wprowadzono dodatkowo obowiązek prowadzenia szczegółowych oznaczeń poszczególnych transakcji. Poskutkowało to bardzo rozbudowaną strukturą dokumentu, wysokim poziomem jej skomplikowania, z którym nie zawsze radzą sobie nawet doświadczeni księgowi.

JPK v7- co się na niego składa?

Podatnicy rozliczający swoje dochody są obecnie proszeni o zgłoszenie przez plik JPK do urzędu skarbowego bardzo szczegółowych informacji dotyczących transakcji zakupu oraz sprzedaży. Nie chodzi tutaj już tylko o wyszczególnienie wartości, kwot, stawek podatku VAT czy danych kontrahentów. Nowy jednolity plik kontrolny wprowadza także konieczność opisania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów. Ten obowiązek dotyczy wyłącznie sprzedawców danego towaru lub usługi. To oni bowiem muszą go właściwie oznaczyć w JPK.

Generalnie, nowa struktura pliku JPK VAT dzieli się na:

  • część ewidencyjną, podobną do wcześniejszego JPK VAT,
  • część deklaracyjną, analogiczną do deklaracji VAT.

jpk

Podstawowe elementy JPK VAT to:

  • „Nagłówek” –  okres, cel złożenia, dane urzędu skarbowego, data złożenia pliku,
  • „Deklaracja” – dane do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku lub kwota zwrotu,
  • „Podmiot1” – dane identyfikujące podatnika,
  • „SprzedazWiersz” – dane do rozliczenia podatku należnego,
  • „SprzedazCtrl” – dane dotyczące liczby wierszy, wartość podatku należnego,
  • „ZakupWiersz” – dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,
  • „ZakupCtrl” – dane dotyczące liczby wierszy, wartość podatku naliczonego.

Transakcja musi dodatkowo zostać opisana z pomocą jednej z 13 grup towarów i usług wrażliwych. Grupy te wskazane zostały przez Ministerstwo Finansów. Ponadto, do zeznania w niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie dodatkowych oznaczań dla transakcji, które objęte są szczególną procedurą rozliczania podatku VAT, np.
„MR_UZ” dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

Kiedy źle wypełnisz JPK v7… Z czym mierzą się czynni podatnicy VAT?

Jednolity plik kontrolny to podstawa zeznania podatkowego. To niestety oznacza również, że za błędnie przygotowany plik JPK do urzędu skarbowego można zapłacić. Obowiązkowe jest dokonanie poprawnych oznaczeń, niewypełnienie tego obowiązku jest natomiast bardzo surowo karane. Za błędne rozliczenie VAT, źle zastosowane oznaczenia, a więc za uniemożliwienie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy podatkowe grozi kara w wysokości 500 zł. Pamiętaj jednak, że masz 14 dni, od momentu stwierdzenia błędu przy generowaniu JPK (albo przez US albo samego podatnika), na przesłanie skorygowanego JPK v7. Kary możesz uniknąć także jeśli w tym czasie złożysz stosowne wyjaśnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here