Określenia „optymalizacja podatkowa” i stosowane zamiennie „unikanie opodatkowania” nie budzą jednoznacznych skojarzeń. Z jednej strony przywodzą one na myśl bliżej niesprecyzowane, wątpliwe moralnie oraz podejrzane z legalnego punktu widzenia praktyki międzynarodowych korporacji, z drugiej nie ulega wątpliwości, że podejmując roczne rozliczenie PIT, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu unika opodatkowania. PITy 2017 zapewniają znakomite możliwości optymalizacji podatkowej dla każdego podatnika i jest to krok całkowicie legalny.

Przed nami kolejne rozliczenie podatkowe PIT  –  za kilka  miesięcy przystąpimy do PIT 2017 i ponownie kwestia wysokości podatku, jaki przyjdzie nam zapłacić, nabierze nowego znaczenia. Nawet jeśli nie braliśmy do tej pory pod uwagę możliwości świadomego stosowania optymalizacji podatkowej w naszym zeznaniu podatkowym, prawdopodobnie ogromna większość z nas od lat nie do końca zdając sobie z tego sprawę, unika opodatkowania, korzystając z całkowicie legalnych procedur do tego celu stworzonych. Wszelkie ewentualne kontrowersje, jakie budzi to zagadnienie, wynikają zazwyczaj z mylenia pojęcia unikania opodatkowania z uchylaniem się od opodatkowania oraz pewnej niejasności co do dzielącej je granicy. Ostatecznie problem ten sprowadza się do kwestii tego, kiedy przekraczamy granicę optymalizacji podatkowej a nasze PITy zaczynają łamać przepisy prawa podatkowego.

Niezależnie od tego, jak wiele czasu spędzimy i jak wielkiego dyskomfortu doznany przygotowując nasze rozliczenie PIT 2017 (PITax.pl Łatwe podatki otwiera możliwość skrócenia pierwszego i złagodzenia drugiego), a następnie jak sumiennie wniesiemy nasze należności podatkowe  – prawie zawsze uważamy, że nasz podatek dochodowy powinien być tak niski jak tylko warunki na to pozwolą. Nikt nie kwestionuje przecież prostego faktu, iż wyższe podatki oznaczają bardziej oszczędną konsumpcję, skromniejsze oszczędności, mniejszą liczbę inwestycji. Teoretycznie z łatwością możemy sobie wyobrazić państwo perfekcyjnie zorganizowane, w którym wszelkie środki z PIT online 2017 zostaną bezbłędnie rozdysponowane w naszym społeczeństwie  – w praktyce państwa perfekcyjnie zorganizowane nie istnieją, a z przejawami niewłaściwego gospodarowania pieniędzmi z podatków spotykamy się zbyt często. Bez wątpienia jest to jeden z powodów negatywnej postawy wobec płacenia podatków i rozliczenia podatkowego w ogóle. To także główny powód dla poszukiwań legalnych możliwości ograniczania zobowiązań podatkowych, którym podlegamy, gdyż legalne procedury stworzone przez ustawodawcę w tym celu to w istocie dodatkowe możliwości redystrybucji podatku  –  skierowania środków z niego pochodzących do nas samych.

Warto przy tym zaznaczyć, że choć rozliczenie PIT 2017 online pozwala poczynić omawiane tutaj oszczędności praktycznie każdej osobie płacącej podatki, to najbardziej wyraźne będą one w przypadku przedsiębiorców. Wynika to ze specyficznej sytuacji podatkowej w działalności gospodarczej, gdzie co prawda poczynić można znaczące oszczędności podatkowe, jednak odpowiednia optymalizacja podatkowa nierzadko decyduje o być albo nie być przedsiębiorstwa.

O ile cel uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania jest zasadniczo ten sam, różnią się one znacząco w kwestii doboru środków, przy pomocy których ów cel ma być osiągnięty. Uchylanie się od opodatkowania to łamanie prawa i forma oszustwa. Rozliczenie PIT online 2017 nie zawiera żadnych zabezpieczeń przed ukrywaniem źródeł dochodów lub ich zaniżaniem  – należy jednak być świadomym, że takie działania, czyli w efekcie niepłacenie swoich zobowiązań podatkowych w wymaganej wysokości to oszukiwanie państwa i jako takie będzie traktowane. Podejmujący je podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności skarbowej lub karno-skarbowej.

Właściwa optymalizacja podatkowa, tj. unikanie opodatkowania stanowi zupełnie odrębną kwestię. Są to działania zupełnie legalne w kontekście obowiązujących przepisów podatkowych i oznaczają wykorzystanie aktualnego stanu prawnego do ograniczenia lub przeniesienia w czasie należności fiskalnych. Stąd też korzystanie ze zwolnień podatkowych, odliczeń i ulg, a także różnych form opodatkowania przedsiębiorstw  – jeśli są one właściwie przeprowadzone  – nie wiąże się z żadnym niebezpieczeństwem.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nierzadko granica między unikaniem opodatkowania a uchylaniem się od opodatkowania bywa rozmyta. Ponieważ prawo podatkowe nie ma formy bezpośrednich nakazów i zakazów, ustalenie jednoznacznej interpretacji podejmowanych przez podatnika działań bywa trudne. Oznacza to, że istnieje zazwyczaj kilka alternatywnych sposobów osiągnięcia określonych oszczędności podatkowych w rozliczeniu PIT, jak na przykład przenoszenie na kilka różnych sposobów prawa własności lub zawarcie ślubu w najbardziej pożądanym, ze względu na przyszłe wspólne rozliczenie, momencie roku.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here