Ustaw limity na elektronice. Technologia dowolnego rodzaju – telewizja, gry wideo, komputery, telefony komórkowe itp. – powinny mieć codzienne limity. Po osiągnięciu tych dziennych limitów, zachęcaj dzieci do wykonywania aktywności fizycznej zamiast tego, bez ich technologii.

Obszary takie jak stół obiadowy powinny być oznaczone jako „strefy bez technologii”, w których elektroniczne przedmioty nie są dozwolone – dla wszystkich rodziców i dzieci. Zamiast tego należy zachęcać do komunikowania się twarzą w twarz (staromodną). Naucz dzieci o etykiecie online. Wiele dzieci nigdy nie znał świata bez internetu. Interaktywują, grają i uczą się online. Ale dzieci mogą być również wykorzystywane przez Internet i muszą zrozumieć, jak zachowywać się w społeczności online.

Rodzice powinni być skutecznymi modelami dobrej komunikacji internetowej. Dzieci lubią naśladować to, co dorośli robią, więc jeśli zobaczą cię przysięganie i działając niegrzecznie online, mogą próbować zrobić to samo. Jeśli widzą, że jesteś uprzejmy i korzystając z dobrych manier online, mogą śledzić Twoje postępy.

Naucz dzieci o cyberprzestrzeni. Nie ukryj opowieści o dziecich, których cyberprzestrzeni, zamiast dzielić się tymi opowieści z dziećmi i rozmawiać o nich. Omów, jak dzieci powinny reagować w podobnych okolicznościach (powiedz rodzicom lub nauczycielom, nie publikuj informacji osobistych ani zdjęć itp.).

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu i aplikacjach używanych przez dzieci, gdy są online lub na swoich telefonach, a także wiedzą o tym, jak działają i jakie są używane. Nie polegaj na swoich dzieciach, aby „uczyć” tego, co robią online.

http://realife.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here