Zarysuj każdy kurs, który uczysz, aby osiągnąć cele edukacyjne; szkoła może wymagać od każdego nauczyciela posiadania sylabusu lub podobnego dokumentu. Teraz, gdy masz plan edukacyjny, przygotuj plan lekcji, w którym wyszczególniono, w jaki sposób otrzymasz je na każdym kroku na tej drodze.

Każda umiejętność, która będzie musiała opanować, aby uzyskać ich między tymi mini-celami, będzie musiała być zaplanowana i spisana. Rozważ styl uczenia się. Przygotowując plan lekcji, pamiętaj o myśleniu o stylach uczenia się. Każdy student uczy się inaczej i jeśli chcesz, aby cała klasa miała równe szanse na sukces, musisz je pomieścić. Planuj korzystać z dźwięków, wizualizacji, manipulacji, aktywności fizycznej i materiałów pisanych wraz z lekcjami ukierunkowanymi na uczniów w celu ułatwienia, wprowadzenia, modelowania, prowadzenia praktyki z przewodnikiem oraz okresowych prac domowych dla każdego przedmiotu, o ile to możliwe.

Użyj pomocy wizualnych i wielu przedstawień pojęć. Przedstaw jak najwięcej pomocy wzrokowych w swoich lekcjach. To nie tylko studia społeczne, matematyka, ziemska, fizyczna, chemiczna, biologiczna i społeczna. Nauki społeczne i wiele klas związanych z nauką mogą korzystać z wykresów, map, map, świata, zdjęć, filmów i terminów – tak w przypadku ich historii i badań rządowych. Z pewnością matematyka może wiązać się z grupowaniem, rozpoznać zmieniające się wzorce w sekwencjach liczb, kontekstowych wskazówkach i kształtach, z modelowaniem matematycznym, często zawierającym formuły, grafiki, schematy, wykresy, „mapowanie danych” różnymi typami wykresów.

Zbieranie, organizowanie i prezentowanie danych może również pokazać studentowi, w jaki sposób dane są wykorzystywane we wszystkich rodzajach tematów. Takie rzeczy dadzą studentom bardziej konkretne doznania, nielinearne, różne formy aplikacji / wykorzystanie danych, wizualizacje, obrazy i przykłady rzeczy, o których dyskutujesz. Złożone koncepcje są często trudne do wyobrażenia i posiadania wykresu, obrazu do pracy, wyboru technik lub zrozumiałej formuły pomoże wielu uczniom pozostać w kontakcie z materiałem, a nie dostrajać, ponieważ nie mogą postępować zgodnie z suchym, dyskusja.

Artykuł powstał we współpracy z electrownia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here