radca prawny

Każdy zawód wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad. To jak bardzo są one rygorystyczne, zależy głównie od tego czym, zajmuje się dana osoba. Tak samo jest z radcą prawnym, on także musi stosować się do określonych procedur. W tym przypadku wszelkie dopuszczalne normy zachowana reguluje kodeks etyki.

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej

Radca prawny to osoba, która powinna wzbudzać zaufanie. W innym przypadku współpraca może szybko zostać rozwiązana przez klienta. Właśnie dlatego radca musi zachować tajemnicę zawodową, a niewywiązanie się z tego może mieć przykre konsekwencje.

Uniemożliwi to przede wszystkim wypłynięcie ważnych informacji, które nie powinny być w posiadaniu osób trzecich, a także poczucie bezpieczeństwa osoby korzystającej z usług. Ważne jest również przestrzeganie tajemnicy zawodowej w momencie, gdy radca prawny przestanie wykonywać swój zawód. Tutaj radca prawny również nie może dzielić się posiadanymi informacjami.

Zakaz zachęcania do zawarcia umowy

Dla wielu osób może być to dosyć kontrowersyjny przepis. W końcu prowadzenie jakiegokolwiek biznesu wiąże się z jego reklamą, co powoduje zdobywanie w ten sposób większości klientów.

Oczywiście dopuszczalne jest informowanie o swoich kwalifikacjach zawodowych, obsłudze w innym języku, zakresu usług, czy też o konkretnych dziedzinach prawa, w którym się specjalizują. Istnieją także inne formy informowania o swojej działalności, jednak każdy krok musi być przemyślany pod względem zgodności z prawem.

Należy jednak pamiętać, że żaden radca nie może zachęcać nikogo do zawarcia umowy, a więc jest tu kategoryczny zakaz stosowania takiej formy reklamy. Mówi o tym jasno kodeks etyki radcy prawnego, który musi być przestrzegany.

Szczerość wobec klienta

Zawód radcy prawnego opiera się na szczerości i prawdomówności. Z tego też powodu nie może być niejasnych sytuacji czy niedomówień. Zanim radca podejmie się konkretnej sprawy, musi omówić wszystkie kroki z klientem. Chodzi tu m.in. o ustalenie kosztów, jakie ma ponieść osoba zlecająca sprawę, a także o zakres świadczonych usług.

Istotnym aspektem jest też bieżące informowanie klienta o postępach w danej sprawie. Co więcej, po zakończeniu współpracy zobowiązany jest na życzenie strony wydać wszystkie zgromadzone dokumenty i pisma.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here